Sedan slutet av nittiotalet har jag varit grafisk designer för Anamma, Österlens gröna producent av vegetarisk mat. Jag har tagit fram allt från logotype, grafisk profil, förpackningar, annonser, mäss- och butiksmaterial, samt webbsida.

De vegetariska produkternas förpackningar är en hyllning till växtriket, med förtrollande bladdekorer i alla sorters gröna nyanser. Typografi och symboler är konsekvent gröna.