En folder tryckt i 550.000 ex! Inför valet 2006 skickades trycksaken från Grön Ungdom och Miljöpartiet ut till alla första­gångs­väljare i landet. Glatt, positivt, utåtriktat, aningens respekt­löst.

Se även, för samma kund, kondomkonvolut, ämnesfoldrar och programförklaring.