KonsthallÖsterlen är sedan 2005 Österlens konst­kalen­darium. Regionens utställ­ningar är många och spridda; därför skapade jag en symbol­isk konst­hall – en trans­pa­rensens arki­tektur som fick sin bas­form från de med­verkande kommun­ernas gränser. 

Den fiktiva konst­hallen blev projektets logo­type. Affischen togs fram samtidigt som det första kalendariet.