Affischen, i dansk och svensk version, marknads­för Öster­len (Sverige) och Born­holm (Dan­mark) som en gemen­sam desti­nation, samman­bunden av färje­linjen Simris­hamn–Allinge.

Se även, i samma projekt, de pris­belönta broschyr­erna och bär­kassarna.